Wij helpen het MKB met regie op verzuim en grip op inzetbaarheid

Wij onderscheiden ons daarin omdat wij arbodienstverlening anders toepassen. Onze focus ligt op de structurele inzetbaarheid van werknemers.

Dienstverlening door samenwerking via korte lijnen staat bij ArboNext centraal. Monique Jansen, Verzuimcoach bij ArboNext

Met onze kennis richten wij ons op oplossingen om (dreigend) verzuim te voorkomen. Wij helpen jou als werkgever met het bevorderen van de inzetbaarheid van werknemers. Na een verzuimmelding werken wij praktisch toe naar werkhervatting. Wij realiseren dagelijks regie op verzuim en grip op de inzetbaarheid van morgen!

Luister hier naar wat onze collega’s vertellen over onze visie

Verzuim voorkomen

Waarschijnlijk ben je wel bekend met het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dit geldt zowel voor werkgever als voor werknemer. De kosten van een verzuimende werknemer zijn al snel €250,- per dag. Als werkgever draag je deze kosten en de verantwoordelijkheid van de verzuimbegeleiding. Door de inzet van de juiste professionals wordt de werknemer optimaal begeleid en worden tijd en kosten bespaard.

Als werkgever kun je op verschillende manieren de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers toetsen. Een Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) zijn wettelijk verplicht. Met een toetsing ben je beter in staat om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te borgen.

Bekijk alle diensten van ArboNext

Een netwerk dat voor jou klaarstaat

Bij ArboNext staat de vaste re-integratieadviseur voor jou klaar om preventie, vitaliteit-, en verzuimvraagstukken te bespreken. We beschikken over een landelijk netwerk van interventionisten zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, psychologen en loopbaanbegeleiders. Dit netwerk werkt volgens de afgesproken uitgangspunten en doorlooptijden.

Regie op verzuim en werkhervatting

Na een verzuimmelding ligt de focus op werkhervatting en gerichte interventies. Vanwege de privacy mag werkgever bij verzuim geen werkhervattingsafspraken maken zonder tussenkomst van de arbodienst of bedrijfsarts. Bij een verzuimmelding neemt eerst de re-integratieadviseur contact op met de werkgever. Daarna neemt de verzuimcoach contact op met de werknemer. Hierna worden zowel werkgever als werknemer snel geïnformeerd over een veilige en gezonde start van de re-integratie. Na intern overleg volgt het advies in veel gevallen de volgende werkdag. Deze werkwijze is effectief omdat passende interventies snel worden gestart. Werkhervatting vindt snel plaats en kort of langdurig verzuim wordt vroegtijdig herkend.

In één keer alles goed geregeld

Eén verzuimmelding in ons verzuimsysteem is voldoende om alle betrokken partijen zoals verzekeraar, arbodienst en het UWV te informeren. Alle acties, documenten en afspraken voor de werkgever en werknemer zijn in één oogopslag te vinden. De juiste professional wordt in veel gevallen automatisch aangesloten tijdens de begeleiding. Als werkgever merk je hier niets van en heb je het gemak en de zekerheid dat partijen tijdig worden geïnformeerd. Ons verzuimsysteem voldoet aan alle strenge en belangrijke beveiligingseisen. De privacy van werknemersgegevens is gewaarborgd.

Veelgestelde vragen

Ben je werkgever of werknemer?